Sunrise…सूर्योदय… मनाला भावणारा…

I have been always fascinated by the Sun. Its Rise and fall time catches my heart everytime.

Many times I have seen Sunrise, but it looked me always fresh, a new- always energizing the mind.

One fine early morning I was in Pondichery, which is about 3 hours journey from Chennai, where I work. It was life remembering day for me as I enjoyed the finest sunrise there. Below are some snaps I took from my mobile camera.  The order is slightly missed while uploading, but we can see all the pre-sunrise and post-sunrise phases of the sun.

 

 

 

Comments (1)

मुक्त

आज मी स्वता:शीच थोड बोलणार आहे,
रोजची धावपळ विसरणार आहे,
मनातच आवडत गाण गुणगुणार आहे,
स्वता:ला थोडा वेळ देणार आहे.

जमल्यास अधे – मधे 
बालकाचा    निरागसपणा आणि 
फुलांचा तजेलपणा 
जपण्याचा प्रयास करणार आहे

समुद्राच्या लाटाना 
आकाशाच्या रंगांना 
त्यांच्या आवाजसकट 
कवेत घेणार आहे.

मनात काही  साठवता
मी मुक्त होणार आहे,
हिरवेगार मन पुन्हा एकदा 
अनुभवणार  आहे.

Comments (2)

व्यक्त

जीवनात काही क्षण असे येतात की स्वत:ला व्यक्त होण अगदी आवश्यक होऊन बसत.

टिपणी करा